لختی دگر

"ای آنکه داخل می شوی , دست از هر امیدی بشوی" /دانته/

به بهانه تغییر پول ملی

 
پول های قدیم ایران

- شَئتَه (shaeta) و اَسپِرِنَه (asperena) و جوجَن (زوزن) در اوستا به معنای پول آمده است.

- کرشه (karsha): واژه‌ای در پارسی باستان و واحد پول هخامنشیان است. کرشه مانند کرشه‌پنه (karshapana) در سانسکریت است. کرشه در نوشته‌های عیلامی به صورت «کور-شه-اوم» (kur sha um) آمده است. هر کرشه به ده شِکِل بخش می‌شده. برخلاف کرشه که پارسی است شِکِل یا شقل واژه‌ای سامی است. امروزه واحد پول اسراییل شقل (shekel) است.

- دریک: نام سکه‌ی زرین دوران شاهنشاهی داریوش بزرگ است. در یونانی داریکوس (Dreikos) نوشته‌اند به معنای داریوشی.

- دینار: از دیناریون (denarion) یونانی یا دیناریوس (denarius) رومی گرفته شده که سکه‌ی زر بوده است. هر دینار زرین رومی ۲۵ دینار سیمین (نقره) بود. در ریشه‌شناسی اشتباهی که در گذشته‌ها برای دینار می‌گفتند آن را «دین+آر» یعنی آورنده‌ی دین! می‌دانستند. مثلی هم در گفتار روزمره هست که می‌گوید «دینار دین می‌برد» یعنی نداری باعث بی‌دینی می‌شود یا به وارون، دارایی باعث بی‌دینی می‌شود.

- دِرَم: هر دینار به ده درم بخش می‌شود. این واژه از دراخمای (drachma) یونانی گرفته شده که سکه‌ی زرین بوده است (واحد پول یونان امروزه نیز دراخما است). گویا در زمان اشکانیان وارد زبان پارسی شده است. درم از زبان پارسی میانه (پهلوی) به عربی رفته و به شکل «دِرهَم» درآمده است. شعری هست که می‌گوید:
دِرَم‌داران عالـَم را کَرَم نیست --------- کَرَم‌داران عالـَم را دِرَم نیست!

- پاره: در زبان پهلوی و نیز پارسی دری پاره به معنای پول نقد است. فردوسی در شاهنامه داستان ضحاک از زبان مادر فریدون به نگهبان مرغزار گوید:
وُ گر پاره خواهی روانم تُراست ------------ گروگان کنم جان بدان که‌ت هواست

البته پاره به معنای رشوه هم آمده است. پاره‌ستانی یعنی رشوه‌گیری.

- دانگ: هر درم به شش دانگ بخش می‌شود. اصطلاح «شش دانگ» به معنای تمام و کامل از همین جا می‌آید. این واژه پهلوی است و همان دانه است. در عربی به صورت دانیق درآمده و جمع آن دوانیق است. از آنجا که منصور، دومین خلیفه‌ی عباسی، مَرد خسیسی بود به او «منصور دوانیقی» می‌گفتند. دانگ و دانگانه به معنی کلی پول نیز آمده است. مولانا گوید:
اژدهایی چون ستون خانه‌ای - می‌کشیدش از پی دانگانه‌ای

- پشیز: هر دانگ به ده پشیز بخش می‌شده یعنی هر درم شصت پشیز بوده است. پشیز در زمان ساسانیان سکه‌ی مسین بوده است. به نوشته‌ی «لغت فرس» اسدی توسی، پشیز سکه‌ی برنجین هم بوده است. از همین رو بعدها به هر چیز بی‌ارزش «پشیز» گفته شده است.

- پول از واژه‌ی یونانی اوبول (obol) و اوبولوس (obolos) گرفته شده که سکه‌ی سیمین (نقره) و برابر یک ششم دراخما بوده است.

- پَیسِه: در پارسی کابلی (افغانستان) به جای پول به کار می‌رود. به نظر دکتر حیدری ملایری، این واژه شکل دیگری از پشیز به معنای کلی پول است.

- فَلس: یکی از معناهای آن پولک ماهی است. اما استاد پورداوود می‌گوید از فولیس (Phollis) یونانی گرفته شده است. به همان معنای پشیز است.

- یون: به همان معنای فلس و پشیز است و منظور از آن چیز بی‌ارزش است. خاقانی گوید:
فلسفی فلسی و یونان همه یونی ارزد --------- نفی این مذهب یونان به خراسان یابم

- پاپاسی: همان معنای پشیز را می‌دهد اما ریشه‌ی آن را پیدا نکردم.

- عباسی: سکه‌ای که در زمان شاه عباس بزرگ صفوی زده شد.

- محمودی: سکه‌ای که در زمان محمود افغان (پشتون) و پس از برافتادن صفویان زده شد.

- قِران: گویا این نام برای پول از واژه‌ی «صاحب‌قران» آمده که روی سکه‌ها نوشته می‌شده است. صاحب‌قران یعنی «دارنده‌ی قِران» و به کسی - به ویژه پادشاهانی - گفته می‌شده که در زمان نزدیکی یا قِران ستاره‌های شگون‌دار زاده شده و ستارگان پشتیبان او هستند. قِران در زمان صفویان و قاجاریان و آغاز دوران پهلوی واحد پول ایران بود. هر قران سکه‌ای سیمین (نقره) بود به وزن ۲۴ نخود. از آنجا که هر قران «هزار دینار» بود در زبان گفتار پنج قران را می‌گفتند «پن[ج] زار» یا بیست و پنج قران را می‌گفتند «بیست و پن[ج] زار» که زار کوتاه شده‌ی هزار است.

- شاهی: هر قران به بیست شاهی بخش می‌شود. در زبان گفتار شـِی (she-i) گفته می‌شود. نیم قران را ده شاهی می‌گفتند. دو و نیم قران را می‌گویند «دو زار و ده شی» یعنی دو هزار دینار و ده شاهی.

- پول (به عنوان واحد): هر شاهی به دو پول تقسیم می‌شود.

- جِندَک: هر پول به دو جندک بخش می‌شود.

- غاز: هر جِندَک به دو غاز بخش می‌شود.

- صَنّار: هر قِران هزار دینار است. یک دهم قران یا صد دینار را در زبان گفتار «صنار» می‌گفتند.

- ریال: از واژه‌ی رئال (real) در زبان پرتغالی و اسپانیایی (برابر royal در انگلیسی) به معنای «شاهی» آمده است. پرتغالیان در دوران صفویان به جزیره‌ی هرمز چنگ انداختند و پول آنان که «رئال» یا همان «شاهی» بود وارد بازارهای ایران شد. این اصطلاح در میان عرب‌های حاشیه‌ی خلیج فارس نیز رایج شد. به همین خاطر است که برخی از کشورهای امروزی حاشیه‌ی خلیج فارس (مانند عربستان سعودی) نام واحد پول خود را ریال گذاشته‌اند. متاسفانه در زمان رضا شاه پهلوی وقتی خواستند نام واحد پول را از قران برگردانند از نام اسپانیایی ریال استفاده کردند.

- تومان: از ترکی مغولی به معنای هزار گرفته شده است. هر تومان ده قران است.

- آقچه: اخچه، اقچه: سکه‌ی زر یا سیم. در نوشته‌های عبید زاکانی با این واژه برای پول برمی‌خوریم.

(برگرفته از فرهنگ دهخدا)

[ جمعه سی و یکم تیر 1390 ] [ 18:52 ] [ آهنی ] [ ]
داروین - دین - ما
به نظر شما نظریه تکامل داروین را می توان مسیر تکامل انسان ها نامید ویا داستان خلقت کتب آسمانی این مسیر را به ما نشان می دهد ؟ اگر ما بخواهیم نظریه داروین را در زمینه تکامل انسان ها بپذیریم پس باید بدانیم که صحبت ادیان در مورد خلقت و تکامل انسان ها اشتباه است که در این صورت نتیجه گیری به مزاق هرکسی گوارا نیست .  
[ سه شنبه بیست و هشتم تیر 1390 ] [ 23:53 ] [ آهنی ] [ ]
منجی

 

 

دوستان عزیز به نظر شما در دوران کنونی ما نیز باید مثل گذشتگان در انتظار

 نجات دهنده آخرالزمان باشیم یا باید تلاش کنیم نجات دهنده را بوجود آوریم ؟

 

 

 

[ سه شنبه بیست و هشتم تیر 1390 ] [ 23:45 ] [ آهنی ] [ ]
اعتیاد سایبری ,اعتیاد نوظهور بدون دارو"(قسمت اول)

 
چكيده مقاله اي  با عنوان "اعتياد سايبري ،اعتياد نوظهور بدون دارو" اثر ارزشمند جناب آقای  محمد مهدی فتوره چی  در قالب رساله دکترا ، آورده می شود امید است مورد توجه  خوانندگان گرامی واقع شود.
اينترنت مزاياي ارائه شده ناشي از تسهيل ارتباطات بدون مرز و نامحدود را با سرخوشي در كار، كيفيت، دقت و سرعت ابزار تحقيق و گستردگي شبكه‏ هايش در مي‏آميزد. وليكن بر حسب نوع استفاده و دسترسي به آن، يك فضاي مفرح تقابلي و وسيله‌اي منحصر بفرد است. جذاب‌ترين جنبه آن، گسترش جهان مجازي است كه با جهان واقعيت و نمائي از جهان خيالي پيوند مي‌خورد. سئوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه بدانيم آيا بين اين دو جهان همپوشاني وجود دارد؟ بطور دقيق‌تر اگر چه جهان مجازي در حال جايگزيني با جهان ديگر نيست، ولي بطور مؤثرتري خود را در دسترس مي‌نماياند و زندگي و تحمل آن نسبت به جهان واقعيت، ساده‌تر است؟
همانگونه كه جي‌بالاد[1] خاطر نشان كرده است: «اين مسئله بزرگترين تحول در تكامل انسانيت را آشكار مي‌كند. براي نخستين بار نسلي از بشر قادر خواهد بود كه واقعيت را انكار كرده و نگرش مورد نظر خود را جايگزين آن كند».
در حال حاضر، اينترنت بيشتر به يك پايگاه بزرگ داده‌ها، و به يك ابزار معتبر و با كيفيتي مستمر در ارتباطي سريع و در زماني واقعي تبديل شده است. بواسطه تسهيل در دسترسي، مضمون علمي و بويژه آنكه با پذيرش همگاني مواجه است، اينترنت به سادگي مورد سوء استفاده واقع مي‌شود (كاتلين، اسكرر، دانشگاه تگزاس، آستين).
در داده‌هاي علمي كه از آن سوي اقيانوس اطلس منتشر مي‌گردد، بيش از پيش از «افراد سايبري»[2]، «معتادان سايبري»[3] اين «افراد پيوسته متصل»[4] كه از يك اتصال و ارتباط مبتلا شده‌اند، صحبت به ميان مي‏آيد؛ اين معتادان مجازي كه ساعت‌هاي متمادي را در شبكه اينترنت بمنظور ملاقات و صرف وقت هر چه بيشتر در جامعه مجازي، «قلمرو سايبري»[5]، مي‌گذرانند. جنبه‏اي عيني از دهكده جهاني مارشال مك لوهان است.
به لحاظ طبقه‌بندي موجود، CIM-10 و DSM-IV، تشويش‌هاي اعتياد گونه بدون وابستگي داروئي، همچون اعتياد جنسي، بازي‌هاي آسيب‌زا، خريد‌هاي تفنني و بي ضابطه، از جمله مواردي هستند كه آسيب‌زائي آنها محرز شده است. مي‌توان عوامل زير شاخه‌اي ديگري را همچون «ايجاد مشكل در كنترل اعضاء حركتي» ايجاد مشكل در كنترل اندام‌هاي حركتي كه بنا به دلايلي مورد شناسايي واقع نشده‌اند «يا» مشكلات ديگر عادتي و حركتي نام برد.
براي اولين بار (1949) اتوفنيكل[1] مسئله «اعتياد بدون وابستگي داروئي» را مطرح كرد. از آن پس چندين نويسنده ديگر به اين موضوع پرداختند. برخي از آنان ترجيح دادند كه كلمه اعتياد را براي انواع اعتياد به مواد روانگردان ديگر استفاده كنند (واكر[2] در سال 1989، راكلين[3] در سال 1990).
برخي مؤلفان ديگر نيز انتقادات مشابه‌اي را در خصوص مشكلات رفتارهاي تغذيه‌اي مطرح كردند.( ليسي[4] در سال 1993، در مورد بازي‌هاي آسيب‌زا، گريفيتس[5] در سال 1991 يا والور[6] در سال 1997، درباره بازي‌هاي ويدئوئي – كي‌پرز[7] در سال 1990).
در حال حاضر مفهوم اعتياد اينترنتي، مستلزم وجود برخي شاخص‌هاي اعتياد DSM-IV مي‌باشد، شاخص‌هائي كه از سوي چند تن از متخصصان امر شناسايي شده‌اند[8].
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - otto Fenichel
[2] - Walker
[3] - Rochlin
[4] - Lacey
[5] - Griffiths
[6] - Valleur
[7] - Keepers
[8] - Bernner, 1996; Griffiths, 1997; scherer, 1996; Ve'lea, 1997; Young, 1996.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - J. G. Ballard
[2] - Cy beriens
[3] - Cy beraddictifs
[4] - Accros
[5] - Cy berland

[ سه شنبه بیست و هشتم تیر 1390 ] [ 17:36 ] [ آهنی ] [ ]
روان شناسی زن و مرد(قسمت اول )

روان شناسی زن و مرد(قسمت اول )

میل اندر مرد و زن حق زان نهاد
تا بقا یابد جهان زین اتحاد
روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند
لیک هر دو، یک حقیقت می تنند
( مولوی)
آگاهی از وجود تفاوت های فردی بین انسان ها، چه کودکان و چه بزرگسالان، به اندازه خلقت انسان قدمت دارد. زیرا انسان های اولیه زمانی که در غارها یا جنگل ها زندگی می کردند، از متفاوت بودن یکدیگر کاملاً آگاه بودند، بدین صورت که وقتی به هم می رسیدند بلافاصله زور بازوی یکدیگر را تخمین می زدند؛ اگر طرف مقابل را ضعیف تر از خود می یافتند فوراً طعمه اش را از دستش می گرفتند و برعکس، اگر در می یافتند که حریف پنجه ی پر زورتر از آنها دارد، فوراً از سر راهش کنار می رفتند.
اگر تاریخ را ورق بزنیم در هیچ دوره ای نخواهیم دید که انسان ها خواه به صورت رسمی و خواه به صورت غیر رسمی، اعضاء جامعه خود را گروه بندی نکنند و برای هر گروه ویژگی های خاص قائل نشوند. در ادبیات کهن و واقعاً غنی سرزمین خود نیز می بینیم که مسئله تفاوت های فردی مطرح بوده و از همه کس انتظارات یکسانی نداشته اند.
هر کسی را بهر کاری ساختند
میل آن را را در دلش انداختند
( مولوی)
علاوه بر تفاوت های فردی بین انسان ها به طور کلی ، و بین زن و مرد نیز به طور اخص تفاوت های بارز چشمگیری از نظر جسمانی و روانی وجود دارد و همین امر توجه متخصصین و صاحب نظران را به خود جلب کرد و نقطه عطفی در باب انجام مطالعات در مورد زن ها و مقایسه آن با مردها شد. مطالعه جنسیت و تفاوت های جنسی همواره مورد توجه و علاقه پژوهشگران بوده است. روان شناسان در بررسی تفاوت های جنسی توجه خویش را به زنان معطوف کردند، اما چون بیشتر این پژوهشگران مرد بودند به طور طبیعی فعالیت های پژوهشی آنان نیز متأثر از جهت گیری های جنسی آنان بود.
در این پژوهش ها دانشمندان بر این باور بودند که عالی ترین قابلیت های ذهنی در قطعه پیشانی مغز است. در پژوهش های آن زمان نیز به این موضوع تأکید می شد که مردان قطعه پیشانی بزرگ تری نسبت به زنان دارند . اما چند سال بعد، دانشمندان به این باور رسیدند که عالی ترین قابلیت های ذهنی نه در قطعه پیشانی که در قطعه آهیانه ای مغز است. ناگهان در نهایت شگفتی و برخلاف یافته های پژوهشی پیشین، پژوهشگران پی برده اند که قطعه پیشانی زنان بزرگتر است، هم چنین پژوهش ها نشان داد که اندازه قطعه ی آهیانه ی مغز زنان نیز بزرگتر است.
دومین جنبه ی تفاوت های جنسی که مورد توجه پژوهشگران پیشین قرار گرفت، مقیاس
هوش بود. آنها معتقد بودند که مردان از نظر بهره وری هوش در دو انتهای بالاتر و پائین تر منحنی زمان قرار دارند، در حالی که تجمع زنان از نظر بهره هوشی، نزدیک به میانگین است. در صورتی که تحقیقات بسیار متعدد و گسترده ای که بعداً انجام شد نشان داد در عمل کرد کلی هوش ، تفاوتی بین زن و مرد نیست ولی در عمل کردهای اختصاصی تفاوت وجود دارد.

تصورات قالبی و کلیشه ای در مورد زنان


باورهای قالبی، همانا ذهنیت های ایستا و ثابتی هستند که پایه های عملی ندارند و مردم به مردان یا زنان نسبت می دهند، به عبارت دیگر مردم پیشاپیش ویژگی های خاصی را به دو جنس نسبت می دهند. امروزه در دانشگاه های برخی کشورها این باور رواج دارد که
زنان با مردان از لحاظ روان شناختی و فیزیولوژیکی تفاوت دارند. به علاوه تحقیقات امروزی نشان می دهد که این باورهای قالبی از سال 1972 تاکنون تغییرات محسوسی نداشته است.
اکثریت مردم صفات زیر را از
ویژگی های جنس زن
می دانند:
- محافظه کار و خویشتن دار
- دلواپس عواطف و احساسات دیگران
- دارای گرایشات دینی عمیق
- میل به امنیت خواهی فراوان
- تمایل و علاقه شدید به هنر و ادبیات
- به سادگی ، عواطف لطیف را به زبان آوردن
و
خصوصیات زیر را به
مردان
نسبت می دهند :
- بسیار مستقل است
- پرخاشگر و سلطه طلب است
- به سادگی تحت تأثیر قرار نمی گیرد
- عمیقاً شیفته ریاضیات و مقولات علمی
- در برابر بحران ها، خویشتنداری خود را حفظ می کند
- در بسیاری از زمینه ها فعال بوده و تمایلات رقابت جویی عمیقی دارد
- تقریباً بسان یک رهبر عمل می کند
- معتمد به نفس بوده و بسیار جاه طلب است
- عمیقاً به آداب و شیوه های جهان آگاه است
برخی کلیشه ها نه تنها در قیاس با سایر فرهنگ ها متفاوت است بلکه این موضوع در میان نژادها و طبقات اجتماعی نیز تفاوت دارد. مثلاًً کلیشه هایی سفید پوستان و رنگین پوستان متفاوت هستند. روان شناسانی چون « لاندرین» ، با توجه به تحقیقاتی که انجام داده اند به نتایجی نیز دست یافته اند. مثلاً وی زمانی که زنان سفیدپوست را با زنان سیاه پوست مقایسه می کرد به کلیشه های چون وابستگی بیشتر، احساساتی بودن بیشتر و هوشمندی بیشتر دست یافت در صورتی که زنان سیاه پوست را خرافاتی و ستیزه جو یافت.

دیدگاه های کلیشه ای راجع به مردان


همان طور که در مورد زنان کلیشه هایی رواج دارد ، این مسأله در مورد مردان نیز صدق می کند. ویژگی های ایده آل اجتماعی مردان باید شامل صفاتی چون پرخاشگری، استقلال و خودکفایی، غیر احساسی بودن و
اعتماد به نفس باشد.
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که چهار عامل اصلی در پایداری باورهای قالبی در مورد مردان نمود آشکار دارند:
1- مردانگی طلب می کند که هرگونه خصوصیات زنانه از مردان دور باشد.
2- مردان باید نماد «چرخ بزرگ» باشند. مرد باید کامیاب شود و همگان به دیده احترام به او بنگرند و نان آوری بزرگ باشد.
3- مرد باید نماد اعتماد به نفس ، نیرومندی و خود اتکایی باشد.
4- مرد باید پرخاشگر و قدرتمند باشد و از ابراز خشونت و جسارت ابایی نداشته باشد.

تغییرات نقش های مردان       


القائات گذشته با هنجارهای امروزی مردان متفاوت است. در گذشته مرد ایده آل کسی بود که قدرت پرخاشگری داشته باشد. لیکن امروز این صفت سرزنش می شود، به علاوه در گذشته مرد می بایست در فضای کاری، قاطعیت و خشونت از خود نشان دهد، لیکن امروزه هنر در این است که شخص هر چه بیشتر با همکاران خویش هماهنگ و همسو باشد.
نقش های سنتی مردان توسط جامعه شناسان و انسان شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است. امروزه اوضاع دگرگون شده است، زیرا کار کردن در کارخانجات و شرکت ها و موفق شدن، مستلزم ویژگی هایی می باشد که به جای زورمندی محتاج ظرافت و هوشمندی است. مرد امروزی باید به طور مطلوب با همکاران خویش تعامل داشته باشد و با مساعدت آنان به اهداف عالیه خویش برسد. به علاوه مردان امروزی باید خویشتن دار باشند ، لیکن باید حساسیت های عاطفی خویش را نیز ابراز نمایند.

مقایسه روان شناسی زن و مرد


گوهر وجودی زن و مرد یکی است، هر دو انسانند و طبیعتاً با یکدیگر شباهت های بسیار دارند، ضمن آنکه در مواردی با یکیگر تفاوت دارند. متأسفانه پژوهش ها و گرایش های علمی بیشتر به تفاوت های زن و مرد ، و نه بر شباهت های آنها تکیه دارد. افزون بر آن جنس زن و مرد در پاره ای از ویژگی ها همپوشی های زیادی را نشان می دهند که در این مورد باید به توزیع فراوانی این ویژگی ها در دو جنس توجه کرد و دریافت که میانگین نمره های هر گروه در مقایسه با دیگری در آزمون های مربوطه چه میزانی است.

 
منبع: مقدمه ای بر روان شناسی ازدواج - نویسنده: زهره رئیسی

[ سه شنبه بیست و هشتم تیر 1390 ] [ 17:33 ] [ آهنی ] [ ]
یهودیان در جهان

 

یهودیان سراسر جهان، 14 ملیون نفر

7 ملیون نفر در آمریکا

6 ملیون نفر در آسیا

2 ملیون نفر در اروپا

یکصد هزار نفر در آفریقا

 جمع کل مسلمانان در جهان: یک ملیارد و نیم

یک میلیارد نفر در آسیا و خاور میانه

400 ملیون نفر درآفریقا

44 ملیون نفر در اروپا

5 ملیون نفر در آمریکا

از هر پنج نفر جمعیت روی زمین، یکی مسلمان است

در مقابل هر یک هندو، دو مسلمان قراردارد

درمقابل هر پیرو بودا ، دو مسلمان قراردارد

درمقابل هر یهودی 107 مسلمان قراردارد.

با اینهمه 14 ملیون یهودی از یک میلیارد و نیم مسلمان نیرومند ترند!

فکر کنید چرا؟ از سناریوهای تحلیل توطئه دست بردارید؟ این موقعیت را کسی به طور مصنوعی به آنها نداده است. نگویید کار انگلستان است و آمریکا . اگر هم انگلستان و آمریکا از آنان حمایت می کنند بپرسید چرا؟ مگر آنها چه نفوذی در آمریکا و انگلستان دارند که دولتهای آنها مجبور به حمایت هستند. چرا مسلمانان این نفوذ را در این دولتها ندارند؟ تعداد مسلمانان در این کشورها کمتر از یهودیان نیست !! اما نفوذ مسلمانان مهاجر به آمریکا چرا کمتر از نفوذ یهودیان مهاجر به آمریکاست؟

نتیجه: حمایت آمریکا و انگلستان و سایر قدرتها علت قدرت یهودیان نیست بلکه معلول قدرت آنان است. هر چند در مراحل بعدی به قدرت بیشتر هم می انجامد.

چرا؟

ببینیم چرا؟

بچندین دلیل از جمله :

در تاریخ معاصر،

البرت انشتین ، یهودی

زیگموند فروید ، یهودی

کارل مارکس ، یهودی،

پل ساموئلسون ، یهودی،

میلتون فردمن، یهودی

 

رشته پزشکی:

مخترع سوزن سورن گ ، بنیامن روبن، یهودی،

کاشف واکسن فلج اطفال (پولیو) ، یوناس سالک ، یهودی،

کاشف داروی ضد سرطان خون ، گرترود الیون، یهودی،

کاشف در مان یرقان (زردی) بروخ بلومبرگ ، یهودی،

کاشف داروی درمان مرض سفلیس، پل الریخ ، یهودی،

کاشف درمان امراض عضلانی، الیه متچینکوف ، یهودی،

کاشف درمان غدد ترشحی داخلی، آنرو شلی ، یهودی،

شناخت درمانی تراپی،آرون بک ، یهودی،

کاشف قرص ضد حاملگی، جورج پیناکوس، یهودی،

شناسائی چشم بشر، ج. والد، یهودی،

شناسائی بچه در شکم مادر،استانلی کوهن، یهودی،

دیالیز قلوه ها، ویلیم کلوفکام، یهودی،

 

برندگان جوایر نوبل:

دریکصدو پنجاه سال گذشته، 14 ملیون یهودی 180 جایزه نوبل را دریافت کرده اند درحالیکه یک ملیارد و نیم مسلمان تنها 3 جایزه گرفته اند،

 

اختراعاتیکه تاریخ را دگرگون ساخت:

چیپهای کوچک دستگاههای الکترونیکی، استانلی نزور، یهودی،

رآکتور اتمی زنجیره ای، نئو سزیلند، یهودی،

کابل نوری، پیطر شولتز، یهودی،

چراغهای راهنمائی، چارلز آلدر، یهودی،

فولاد ضد زنگ، بنو اشتراوس، یهودی،

فیلم(ناطق) با صدا، ایزادور کیس، یهودی،

میکروفون تلفن، امیل برلینر، یهودی،

دستگاه ضبط تصویر متحرک (ویدئو)،چارلز جینزبرگ، یهودی،

 

نفوذ بر بازرگانی جهانی:

فرآورده ها ی مارک مشهور " پولو"، رالف لورن، یهودی،

تولیدات نوشیدنی "کوکاکولا" ، یهودی،

لویس جین، لوی اشتراوس، یهودی،

استار بروک، هوارد شولتز، یهودی،

گوگل ، سرجی برین، یهودی،

کامپیوتر های شرکت "دل"، میشل دل، یهودی،

دنکی، دونا کارن، یهودی،

باسکین و رابینز، ایرو رابینز، یهودی،

دانکین دونات(نوعی تنقل آمریکائی)،بیل روزنبرگ، یهودی، 

و ....

 

نفوذ در سیاست بین المللی:

هری کیسینجر ، یهودی،

ریچارد لوین رئیس دانشگاه یل، یهودی،

الن گرینزپن، رئیس فدرال رزرو آمریکا، یهودی،

ژوزف لیبرمن ، یهودی،

مادلین البرایت، یهودی،

گاسپر واینبرگر،وزیر دفاع آمریکا، یهودی،

ماکزیم لیوینو، وزیرخارجه شوروی، یهودی،

داوید مارشال، نخست وزیز سنگاپور، یهودی،

اسحق اسحق، استاندار کل استرالیا، یهودی،

بنیامن دیزرائلی، نخست وزیر انگلستان، یهودی،

یوگنی پیرماکف، نخست وزیر روسیه، یهودی،

بری گلد واتر، سیاستمدار آمریکائی، یهودی،

جورج سمپائو، رئیس جمهور پرتقال، یهودی،

هرب گری، معاون نخست وزیر کانادا، یهودی،

میشل هوارد، وزیر کشور انگلستان، یهودی،

برونو کریسکی، صدر اعظم اتریش، یهودی،

رابرت روبین، وزیر خز ا نه داری آمریکا، یهودی،

و .......

   

رسانه های گروه ی جهانی:

ثی ان ان، ولف بلیتز، یهودی،

باربارا والترز از اخبار(آ. ب. ث)،یهودی،

اوجین مایر، واشنگتن پست، یهودی،

هنری گرونوالد، مجله تایم آمریکا، یهودی،

کاترین گراهام، واشنگتن پست، یهودی،

ژوزف لیلد،نیویورک تایمز،یهودی،

ماکس فرانکل،نیویورک تایمز،یهودی،

رابرن مرداک ، بلند گوی شيطان(صاحب گروه رسانه اي fox)

 

موسسات به ظاهر بشر دوستانه ولی برانداز:

جورج سوروس ، یهودی،

والتر اننبرگ،یهودی،

 

تشکلهای صنفی و مذهبی و اجتماعی یهودیان در آمریکا بالغ بر بیش از هفت هزار سازمان و موسسه است.

 هر یهودی در چندین NGO  و انجمن عضو است و فعالیت می کند. هر مسلمان در چند تا انجمن و NGO عضو است؟

 

دانش آموزان یهودی از همان ابتدا در مدارس خود کار کردن گروهی با هم را می آموزند نه رقابت درسی بی ثمر و حسادت به هم را.

نتیجه: نه ما و نه رهبرانمان کار کردن با هم را نیازموده ایم بلکه هر روزه درسهای جدیدی از تکنیکهای حذف همدیگر را می آموزیم.

چرا اینها نیرو مندند و مسلمانان ضعیف ؟  

دلیلش این است که ما رقیب اصلی را فراموش کرده ایم و در خودمان به دنبال رقیب می گردیم.

دلیلش اینستکه ما استعداد دانش آموختن را وانهاده ایم.

در سراسر جهان اسلام مشتمل بر 57 کشور تنها 500 دانشگاه موجود است.

درحالیکه تنها در آمریکا 5758 دانشگاه براه است.

درهندوستان ، 8407 دانشگاه موجود است.

حتی یک دانشگاه از میان کشور های اسلامی در زمره 500 دانشگاه اول جهانی جای ندارد.

 

سواد در دنیای مسیحیت نود% است.

سواد در جهان اسلام 40% است.

در پانزده کشور مسیحی مذهب در صد سواد یکصد است.

درکشورهای مسلمان حتی یکی هم نیست.

درکشورهای مسیحی 98 درصد دوره دبیرستان را تمام کرده اند.

درکشورهای اسلامی این رقم 50 درصد است.

40 درصد از مردم کشور های مسیحی دانشگاه را تمام کرده اند.

در کشورهای مسلمان این رقم تنها 2 درصد است.

درکشورهای مسلمان برای هریک ملیون مسلمان تنها 230 عالم و دانشمند وجود دارد.

در آمریکا این رقم 5000 است.

در آمریکا برای هریک ملیون نفر 1000 تکنیسین موجود است.

در سراسر جهان عرب فقط 50 نفر برای هریک ملیون نفر موجود است.

دنیای اسلام فقد 02/.% از درآمد ملی را برای تفحص و توسعه هزینه میکند.

درکشورهای مسیحی این رقم 5% از درآمد ملی است.

 

نتیجـــه:

وضعیت کنونی دنیای اسلام استعداد دانش پروری ندارد.

مرحله دیگر آزمایش دانش، کاربرد آنست.

.

در پاکستان برای هر 1000 نفر 23 روزنامه موجود است.

درسنگاپور این رقم 460 برای هر 1000نفر است.

در انگلستان 2000 کتاب مختلف برای یک ملیون نفر هرسال چاپ میشود.

در مصر این رقم تنها 17 جلد است.

 

عــاقبــت:

دنیای اسلام در دانش پژوهی شکست خورده است

آزمایش کاربرد دانش راه دیگری برعدم دانش پژوهی مسلمانان است.

صادرات صنعتی پاکستان فقط9/0 در صد کل صادرات آن کشور است.

در عربستان سعودی 2/0 درصد است.

کویت و مراکش و الجزایر 3/0 درصد است.

درحالیکه سنگاپور به تنهائی 68% صادرات صنعتی دارد.

 

نتــیجــتا:

جهان کنونی اسلام استعداد بهره گیری از دانش را فاقد است.

به چه نتیجه ای میرسیم؟

کنکاش لازم نیست چون ارقام و شواهد فریاد ميکشند،لکن ما گوشمان را بسته ایم.

 

  نـصـیحـت:

خود و فرزندانتان دانش بیاموزید، میان بر وجود ندارد. بهیچ وجه نگذارید فرزندانتان از دانش آموزی منحرف گردند. و بخاطر خدا، از نفوذ خود برای بدست آوردن نمره بیشتر برای فرزندان خود اجتناب کنید. به آنها کارگروهی بیاموزید. جلو زدن از هم و دیگران را پشت سرگذاشتن را به آنها نیاموزید. دست هم گرفتن و با هم جلو رفتن را بیاموزید. اگر موفق نشوند آنها را یاری کنید تا موفق شوند. واگر اکنون نمیتوانند موفق شوند پس هرگز موفق نخواهندشد.

ما بیشترین و نیرومند ترین ملت روی زمین هستیم تنها چیزی که لازم داریم ، شناخت خودمان است.

پیروزی ما بسته به دانش و خلاقیت و سواد آموزی و قدرت کار گروهی ماست و بس.

كي بايد بیدار شويم !؟؟

 

[ سه شنبه بیست و هشتم تیر 1390 ] [ 17:29 ] [ آهنی ] [ ]
قاعدۀ تناسب
 
اگر شما قاعدۀ تناسب را نادیده بگیرید و بادبان های بسیار بزرگ را برکشتی های بسیار کوچک سوارکنید...و یا اقتدار بسیاری را به کسی واگذار کنید که شایستۀ آن نیست، نتیجه همواره مصیبت بار خواهد بود:
 
افلاطون
[ پنجشنبه شانزدهم تیر 1390 ] [ 23:50 ] [ آهنی ] [ ]
خواب
پریشب یه خواب دیدم که از همون موقع تو فکر خوابم هستم آخه اینقدر خوابم واقعی بود و قابل لمس که هنوز هم فکر می کنم واقعا اتفاق افتاده وقتی که خوابم هم تموم شد بیدار شدم مثل یه شک و همون موقع داشتن اذان می دادن . یه جور اطمینان خاطر بهم داد که انگار خوابم قطعی اتفاق  می افته  . خلاصه از همون موقع تو یه حال دیگم .
[ پنجشنبه شانزدهم تیر 1390 ] [ 22:55 ] [ آهنی ] [ ]
حق مدیریت جناب وزیر ( آقای جهرمی وزیر کار )
[ دوشنبه ششم تیر 1390 ] [ 2:27 ] [ آهنی ] [ ]
...
آپلود سنتر عکس رایگان

زیتون و بلوط


وسیب برای شهر فرعونی بابل


میانبر نسل هایم من


شهوت دختران همیشه باکره ی اورشلیم شاید


در تاکستان های پر دوشیزه ی خفته


تا بانوان این شهر


همچنان از ناف حماقتشان آبستن شوند


زیباترین زن ها را


در باب بوته های "مردانگی" !

[ دوشنبه ششم تیر 1390 ] [ 2:13 ] [ آهنی ] [ ]
شراب از دیدگاه ابن سینا

شراب از دیدگاه ابن سینا !!!

 

جستاری که می خوانید نگاهی به کتاب قانون در طب تالیف شیخ الرئیس ابوعلی سینا می باشد؛ که در آن ابن سینا شراب را نه حرام بلکه جایز برای سلامتی دانسته است تا آنجا که در شعری می گوید

 شراب را چه گنه گر که ابلهی نوشد 


گهی به تیغ برد دست و گهی به سوی نجق

  چو بو علی می ناب ار خوری حکیمانه


  به حق حق که وجودت به حق شود ملحق


  حلال گشت به فتوای عقل بر دانا 


حرام گشت به فتوای شرع بر نادان 


  شراب سفید و رقیق برای کسانی که مزاج گرم دارند خوب است و سر درد نمی آورد و ممکن است بمناسبت رطوبت بخشی، سردرد ناشی از التهاب معده را از بین ببرد و یا سبک تر گرداند. شراب صاف شده همراه انگبین و نان نیز – بویژه اگر قبل از نوشیدن به مدت دو ساعت با هم آمیخته گردند-همان کار را انجام دهند.    برای کسی که فربهی و نیرومندی آرزو می کند، شراب شیرین و غلیظ توصیه می شود، لیکن باید از بند آمدن ها بر حذر با شد. برای کسی که سرد مزاج و بلغمی است شراب سرخ و کهنه بی فایده نیست و علت آنرا سابقا بیان کردیم. قبل از هضم شدن و سرازیر شدن لقمه نباید مایعی به میان آید. اگر غذا بد کیموس باشد نباید موقع خوردن آن و حتی بعد از هضم آن نوشابه ای خورد زیرا مواد آبکی، میموس بد را تا نقاط دور دست بدن می برد. نوشیدن شراب بر روی میوه و بویژه بر روی خربزه خوب نیست.  نوشیدن شراب باید با پیمانه های کوچک شروع شود و این روش بهتر از نوشیدن با پیمانه های بزرگ تر است. کسی که به شراب عادت داشته باشد چنانچه در هنگام غذا خوردن سه پیمانه سر کشد زیانی نمی بیند. اگر به شراب خو نگرفته است و دارای تن سالم است، چنانچه بعد از رگ زدن مقداری از آن بنوشد بی فایده نیست. کسانی که بیماری زهره دارند و کسانی که ترمزاجند از شراب بهره می بینند، زیرا شراب زهره را می راند و رطوبت را پخته می گرداند.  هر قدرعطر شراب بیشتر، بوی آن در افزایش و مزه آن لذیذتر باشد ، نوع آن بهتر است. شراب بهترین غذا رسان به تمام بخش های بدن است. شراب بلغم را می گدازد، صفرا را از ادرار و مشابه آن بیرون می راند، سودا را می لغزاند و آسان بیرون می کند و بازگشت آن مانع می شود؛ هر بند آمده ای را بدون اینکه گرمی بیگانه را زیاد بکار برد آب می سازد و می گدازد. انواع شراب را در جای خود توصیف خواهیم کرد.  کسی که مغزش نیرومند است و با شرب شراب به آسانی مست نمی شود و مغز وی بخارهای بالا رو و نا پسندیده را پذیرا نیست و از شراب بجز گرمای مناسب مزاج را نمی پذیرد، از تاثیر شراب چنان صفای ذهنی بر او دست می دهد که ذهن های دیگر به آن نمی رسد. در اشخاصی که حالت مغز بر عکس آن است، کنش های شراب نیز برعکس می باشد.  کسی که سینه اش بی توان است و در فصل زمستان نفس تنگی بر او عارض می شودنباید زیاد شراب بخورد و اگر بخورد معده اش نباید پر از طعام باشد و باید در غذایش ماده جریان اندازنده ای باشد تا اگر معده از شراب و طعام انباشته شد بیرون براند و بهتر آنست که جهت آسودگی آب انگبین بنوشد و آنرا باز بیرون دهد و بعد دهان را با سرکه و انگبین و رخساره را با آب سرد بشوید. بدان که: شراب کهنه را باید در رده داروها قرار داد نه رده غذاها. شراب نو رسیده برای کبد خوب نیست و کبر را بر اثر باد کردن و اسهال دادن به شورش می اندازد. بهترین شراب ها آن است که نه کهنه و نه بسیار تازه است بلکه در میانه قرار دارد، صاف است و سفیدی اش به سرخی می زند، خوش بوست و طعم آن بین ترش و شیرین یعنی میخوش است . بهترین شراب که شراب شسته نام دارد آن است که سه پیمانه پونه کوهی و یک پیمانه آب را هم بحدی بجوشانند که حجم آن به دو سوم اولیه برسد.  کسی که از خوردن شراب احساس سوزش می کند باید بعد از نوشیدن آن انار و آب بمکد و فردای آنروز در ناشتا شربت افسنطین بنوشد و کمی غذا بخورد و استحمام کند  بدان : شراب آمیخته با آب معده راسست و تر می گرداند و زودتر مستی می آورد، زیرا آبی که در آن است آنرا زودتر بمقصد می رساند. شراب آمیخته با آب، پوست را صیقل می دهد و نیروهای روانی را تشدید می کند. کسی که خود را خردمند می داند نباید ناشتا، قبل از اینکه اندام های تر مزاجش آب کافی خود را دریافت کنند شراب بخورد و نباید کمی بعد از حرکات دشوار و خسته کننده شراب میل نماید، زیرا در این حالات مغز و پی آسیب می بینند و ترنجیدگی ، بهم خوردن عقل و یا بیماری ها روی می آورند و یا مواد دفعی گرم پدید می آیند.  برخی معتقدند اگر انسان یک یا دو بار در ماه مست شود خوبست زیرا نیروهای روانی سبکبار میشود و می آسایند و ادرار و عرق بیرون می روند، مواد دفعی می گدازند و بویژه مواد بیرون ریختنی معده آب می شود و دفع می گردند.  شراب خوردن خردسالا بدان می ماند که چوب نازک سوزان را در آتش بیاندازند.پیران تا می توانند بنوشند. جوانان باید اندازه نگهدارند که اندازه نکوست. شراب مناسب برای جوانان، شراب کهنه و آمیخته با آب انار یا آب سرد و این مانع می شود که آسیب ببینند و مزاجشان بسوزد...   


من آن نیم كه حلال از حـــــــرام نشناسم


شراب با تو حلال است وآب بی تو حرام  


قانون در طب/تالیف شیخ الرئیس ابن سینا/کتاب اول ابن القفطی/تاریخ الحکما/چاپ لایپزیک

[ دوشنبه ششم تیر 1390 ] [ 1:29 ] [ آهنی ] [ ]
چطور نویسنده شدید؟"

درست همان طور که یک زن به فحشا کشیده می شود. اوایل برای اینکه خودم را ارضا کنم، بعد برای ارضاء دوستانم و دست آخر برای پول.»


"فرنتس مولنار"

[ جمعه سوم تیر 1390 ] [ 20:47 ] [ آهنی ] [ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،